Quick contact info

Lorem ipsum dolor sit amet, the administration of justice, I may hear, finally, be expanded on, say, a certain pro cu neglegentur. Mazim.Unusual or something.

2130 Fulton Street, San Francisco
support@test.com
+(15) 94117-1080
Arhiva din September, 2017

Anunt – Invitatie

Catre prestatorii de serviciii de proiectare. Autoritatea contractanta: Comuna Mihalaseni, prin prezenta va solicitam publicarea in SEAP a unei oferte avand ca obiect achizitia unui pachet de servicii […]

Invitatie de participare

Invitatie de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect “Studiu geotehnic” la obiectivele de investitii: “Construire, extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa […]

Anunt – Invitatie

Comuna Mihalaseni, prin prezenta va solicitam publicarea in SEAP a unei oferta avand ca obiect achizitia de servicii de topografie […]

Invitatie de participare

Comuna Mihalaseni, invita ofertantii sa-si depuna oferta in catalogul electronic din SEAP la modalitatea de “achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect intocmire Tema de proiectare Studiu de Fezabilitate, Documentatie tehnica obtinere avize pentru obiectivul de investitii […]