Audiente

Dispozitie
privind stabilirea programului de audienta a primarului , viceprimar si secretarul comunei Mihalaseni , judetul Botosani

Primarul comunei Mihalaseni , judetul Botosani ;

Avand in vedere;

  • Referatul nr. 3120/09.07.2018 prezentat de catre secretarul comunei Mihalaseni , judetul Botosani dna. Gheorghe Gabriela ;
  • Prevederile lit. CCapitolul lsectiunea Adin Anexa I a Hotararii de Guvern nr.1723/2004, privind aprobarea Programul de masuri
    pentru combaterea birocratiei in activitatea de relati cu public;

In temeiul art.63 alin .(1) , lit .a ,alin. (2) si art. 68 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata in 2007, Primarul comunei Mihalaseni ,dispune ;

Art. 1 Se stabileste programul de audienta a primarului , viceprimarului si secretarului comunei Mihalaseni dupa cum urmeaza;

  • Primar ,miercuri -8.00-12.00
  • Viceprimar, joi -8.00-12.00
  • Secretar ,marti -8.00-12.00

Art .2 In cazul in care apar situatii neprevazute care duc la imposibilitatea acordarii audientelor in ziua stabilita , audientele se vor reprograma .

Art.3 Prezenta dispozitie se va comunica ;

  1. lnstitutiei prefectului Botosani
  2. Persoanelor fizice si juridice interesate

Monitorul Oficial Local

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole


Informatii - aici

Acces documente - aici

Vremea